Κλιματική και περιβαλλοντική κρίση: Γιατί η αποκατάσταση αυτού του προβλήματος συνιστά τη μόνη μας επιλογή

Η φύση και το κλίμα συνδέονται άρρηκτα. Η καταστροφή της φύσης οδηγεί στην αλλαγή του κλίματος και το αντίστροφο.

Αυτή τη στιγμή, και τα δύο βρίσκονται σε κρίση. Η επιδιόρθωση του φυσικού μας κλίματος – η αντιστροφή της αποψίλωσης, για παράδειγμα, ή η διατήρηση των οικοσυστημάτων για τον περιορισμό και την αποθήκευση άνθρακα – αντιμετωπίζει και τις δύο αυτές κρίσεις.

Οι λεγόμενες φυσικές κλιματικές λύσεις είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους για να παραμείνουμε σε καλό δρόμο για τις καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

«Η μόνη μας επιλογή»

Ωστόσο, λαμβάνουν λίγη προσοχή και μόλις το 8% της δημόσιας χρηματοδότησης απευθύνεται στο κλίμα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι καλά σχεδιασμένες λύσεις για την αποκατάσταση του κλίματος αποφέρουν πολλαπλά οφέλη, όπως μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, βελτιωμένες λεκάνες απορροής, καλύτερα αποτελέσματα της γεωργίας και αυξημένη ανθεκτικότητα έναντι των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Δίνουν επίσης την ευκαιρία για μια πιο συμπεριληπτική ανάπτυξη για τους φτωχούς του κόσμου. Μέχρι το 2030, οι θετικές για τη φύση λύσεις θα δημιουργήσουν περισσότερα από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια και 395 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κάτι που είναι μια τεράστια ευκαιρία.

Για να επιταχύνουν την πρόοδο, οι επιχειρήσεις καλούν τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν την πιο τολμηρή εταιρική δράση.

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου ανάπτυξής μας ώστε να εκτιμά το φυσικό και το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο.

Η αντιστροφή της απώλειας της φύσης είναι ένα κρίσιμο μέρος της ανοικοδόμησης που αναμένεται. Δεν είναι μόνο μια κρίσιμη ευκαιρία. Είναι η μόνη μας επιλογή.

«By 2030, nature-positive solutions will create more than $10 trillion and 395 million jobs, which is a huge opportunity,» writes Paul Polman.

Δημοσιεύτηκε από TIME στις Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

in.grΠηγή