80 χρoνια πριν… 11-7-1939

ΦΟΒΟΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: «Πρόσφατα γεγονότα εις το Ντάντσιγκ εδημιούργησαν φόβους ότι υπήρχε πρόθεσις να διακανονισθή το μελλοντικόν καθεστώς της Ελευθέρας Πόλεως διά μονομερούς ενεργείας γινομένης κατά τρόπον ώστε να ευρεθούν η Πολωνία και αι άλλαι Δυνάμεις προ τετελεσμένου γεγονότος.

kathimerini.gr