Ανοίγουν θέσεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ (έγγραφο-προθεσμία)

Την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2019-2020, ζητά με έγγραφό του το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει: «στόχος είναι  η κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, σε προσωπικό που αφορά σε θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών»

Οι ΟΤΑ πρέπει να μεριμνήσουν για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για την περίοδο 2019-20, αξιολογώντας τις ανάγκες τους. Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο έως 29 Μαρτίου 2019, στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν, συνοδευόμενα από μια σειρά αποφάσεων. Δείτε σχετικά, παρακάτω:

ΕΓΓΡΑΦΟ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ