ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Νέστου

O Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

Ειδικότητες: ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ

Πηγή