ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Πλαστήρα

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, που εδρεύει στο Μορφοβούνι Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Τ.Κ. 43150, Μορφοβούνι Καρδίτσας, υπ’ όψιν κ. Στεργιόπουλου Πέτρου (τηλ. Επικοινωνίας: 2441352210).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ