ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 υδραυλικών στη ΔΕΥΑ Αλμυρού

Η ΔΕΥΑ Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, που εδρεύει στον Αλμυρό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

Πηγή