ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 237 ατόμων σε δήμους, υπουργεία, ΑΕΙ, ΕΦΑ, ΤΕΙ (λίστα)

Τις 237 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις προσωπικού μέσω προκηρύξεων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ σε δήμους, υπουργεία, ΑΕΙ, ΕΦΑ, ΤΕΙ, δημόσιους οργανισμούς παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4017/04-03-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 216/Γ’/26-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10458

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νευροδιαγνωστικές Διαταραχές και Αποκατάσταση».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, αφού πρώτα εγγραφούν στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 891253, 2310 891258 & 2310 891339 fax: 2310 891287 (Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-03-2019 έως και 24-04-2019

Δήμος Δομοκού: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την κάλυψη ανάγκη αρδευτικών αναγκών του Δήμου από  01-04-2019 έως και  30-09-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  συνολικά επτά (7) ατόμων –Υδρονομέων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 Υδρονομείς, Δ.Ε. Ξυνιάδος Δομοκού Φθιώτιδας

4 Υδρονομείς, Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος Δομοκού Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Δ.Ε. Δομοκού Φθιώτιδας

 Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Ελληνική ιθαγένεια.

-Ηλικία (23 -60 ετών)

-Γνώστης Γραφής & Ανάγνωσης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δομοκού, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Πλατεία Μουσών 1, Τ.Κ. 350 10, Δομοκός Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22323 50208 (FAX: 22323 50234), (αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Παπαχρήστος), (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-03-2019 έως και 13-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΟΦ9Ω9Α-Φ7Φ/document

  Δήμος Στυλίδας: Πρόσληψη 14 ατόμων

Ο Δήμος Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την κάλυψη ανάγκη αρδευτικών αναγκών του Δήμου από  01-05-2019 έως και  31-10-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων –Υδρονομέων άρδευσης (δεκατριών Υδρονομέων και 1 επόπτη Υδρονομέα) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επόπτης Υδρονομέας , Δ.Κ. Στυλίδας Φθιώτιδας

3 Υδρονομείς, Δ.Κ. Στυλίδας Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Ανύδρου Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Νεράϊδας Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Καραβομύλου Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Αχινού Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Ραχών Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Αχλαδίου Φθιώτιδας

2 Υδρονομείς, Τ.Κ. Σπαρτιάς Φθιώτιδας

1 Υδρονομέας, Τ.Κ. Μύλων Φθιώτιδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Ελληνική ιθαγένεια.

-Ηλικία (23 -60 ετών) & σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως και 65 ετών

-Προκειμένου περί επόπτη υδρονομέα πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής

εκπαίδευσης (απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει

έως το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής – προτίμησης στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Κοινότητα που επιθυμούν να απασχοληθούν με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 353 00, Στυλίδα Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας, (υπόψη κ.κ. Στεργίου Βασίλειου & Κρικζώνη Βασιλικής).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22383 50109, FAX 22380 22572 (Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-03-2019 έως και 15-03-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΣΩΚΩ1Ζ-8ΓΚ/document

 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου, που εδρεύει στην Πρέβεζα της ΠΕ Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ & ωριαία αντιμισθία, ενός (1) ατόμου – Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), ως εξής:

1)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  1. i) Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

1 Νομικός για το εαρινό εξάμηνο

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το Συμβούλιο ΑΕΝ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου

ειδικότητας .

– Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο

εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του

βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσης, επιτρέπεται η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία υποψηφίων μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο, προς την προκηρυσσόμενη θέση, βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση, προκειμένου περί επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, Βαθύ, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26820 22095, 26820 22096 & 26820 22097 (εργάσιμες ημέρες & ώρες). (Αρμόδιοι οι: Σημ/ρος Λ.Σ. ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης και Αρχ/στης Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Παρασκευή).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ξ8Μ4653ΠΩ-ΗΗΜ/document

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης /του Έργου «EdGeWIsE: ENERGY AND WATER SYSTEMS INTEGRATION AND MANAGEMENT» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός MIS 5017579» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/122700, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ2017Ε14510031 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Χημικός Μηχανικός με σύμβαση μίσθωσης έργου από την επιλογή έως 31-10-2019 και μέχρι 4 ανθρωπομήνες συνολικά, ΚΩΔΙΚΟΣ: EDGEWISE_3, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

-Μελέτη των μηχανισμών πρόβλεψης υδατικών και ενεργειακών πόρων (Water and Energy resources and forecast mechanisms – D 4.5) – WP4.

– Μελέτη επιπτώσεων των υδάτινων και ενεργειακών πόρων στην περιοχή της Μεσογείου. (Water and Energy resources impact on the Mediterranean area – D 4.6) WP4.

– Μελέτη κοινωνικών και οικολογικών επιπτώσεων της ολοκλήρωσης των συστημάτων ενέργειας και νερού. (Social and ecological impact of energy and water systems integration study – D 4.7) – WP 4.

– Ανάπτυξη πολυκριτηριακών μεθόδων αξιολόγησης σχετικών με τη διαχείριση υδατικών πόρων και ενέργειας. (Water and energy multi-criteria evaluation methods – D 4.8) – WP 4.

– Ανάπτυξη συστημάτων για την υποστήριξη αποφάσεων σε συνδυασμένα συστήματα νερού και ενέργειας ολοκληρωμένων λύσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων και ενέργειας, μέσω ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμόσιμων μοντέλων διαχείρισης (Modelling and Decision Support Systems – MDSS). (Decision Support in water and energy integrated systems – D 4.10) – WP 4.

-Άντληση δεδομένων και εργαλεία αυτόματης αναφοράς. (Data mining and automatic report tools – D 3.5) – WP 3.

– Ανάπτυξη στρατηγικών αυτόματων μεθόδων λήψης αποφάσεων. (Automatic decision strategy methods – D 3.6) – WP 3.

– Επιπτώσεις ασύρματων αισθητήρων στη διαχείριση συστημάτων νερού (Impact of wireless sensors in water systems Management – D3.8) – WP 3.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού.

1 ΠΕ Προγραμματιστής –Πληροφορικής, ΚΩΔΙΚΟΣ: EDGEWISE_4,  ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδομένων (Data security and encryptionD 3.4) – WP 3.

Ανάπτυξη στρατηγικών αυτόματης λήψης αποφάσεων. (Automatic decision strategy methods – D 3.6) – WP 3.

Πρόβλεψη ζήτησης πόρων ενέργειας και νερού – Μηχανισμοί πρόβλεψης υδατικών και ενεργειακών πόρων. (Water and energy resources forecast mechanisms – D 4.5) – WP 4.

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων συστήματος διαχείρισης, για δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν από συγκεκριμένες περιοχές και τις περιοχές μελέτης – Εργαλεία και μέθοδοι ολοκλήρωσης του συστήματος (Development of data management system for data collected from specific sites and case studiesSystem integration tools and methodsD 4.9) WP 4.

Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη αποφάσεων σε συνδυασμένα συστήματα νερού και ενέργειας. (Decision support in water and Energy integrated systems D 4.10) – WP 4.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Προγραμματιστή-Πληροφορικής.

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος-Μηχανικός, ΚΩΔΙΚΟΣ: EDGEWISE_5,  ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδομένων (Data security and encryptionD 3.4) WP 3.

Άντληση δεδομένων και εργαλεία αυτόματης αναφοράς (Data mining and automatic report tools D 3.5) WP 3.

Στρατηγικές αυτόματης λήψης αποφάσεων. (Automatic decision strategy methods – D 3.6) – WP 3.

Ανάπτυξη πολυκριτηριακών μεθόδων αξιολόγησης σχετικών με τη διαχείριση υδατικών πόρων και ενέργειας. (Water and energy multicriteria evaluation methodsD 4.8) – WP 4.

Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη αποφάσεων σε συνδυασμένα συστήματα νερού και ενέργειας. (Decision support in water and Energy integrated systems D 4.10) – WP 4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανολόγου Μηχανικού

– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών».

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1)Η ένδειξη για το Έργο: «EdGeWIsE: ENERGY AND WATER SYSTEMS INTEGRATION AND MANAGEMENT», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομοτ. Καθηγητή Διονύση Ασημακόπουλο.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 13040/04-03-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7723195 (10.00π.μ.-14.00μ.μ., κ. Δέσποινα Χιώτη) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 18-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΟ1Κ46ΨΖΣ4-XEX/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας : Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ) Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στις Σέρρες της ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό MIS 5032712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), Kωδ. 80203, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ. β΄ του αρθ. 7 της ΚΥΑ 679/1996 και της παρ. 23 του αρθ. 2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρθ.14 του Ν.3369/2005, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας από 01-04/2019 έως και 20-10-2020, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της δράσης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικότητας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που Υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα: διεκπεραίωση διοικητικών και διαχειριστικών υποθέσεων με το υπουργείο και τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές (Εθνικές και Ευρωπαϊκές) στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΛΚΕ, δήλωση δαπανών στο ηλεκτρονικό σύστημα, κτλ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχου Τμήματος.

2) Άριστη γνώση Αγγλικών

3) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

4) Γνώση Υπολογιστών

5) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με αναπτυξιακά, ερευνητικά και προγράμματα καινοτομίας.

1Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διοικητική Υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα: επικοινωνία με αρμόδιους χειριστές των έργων και συνεργασία με επιστημονικούς υπευθύνους, χειρισμός συστήματος διαχείρισης ΕΛΚΕ για την παρακολούθηση έργων, κτλ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχου Τμήματος.

2) Καλή γνώση Αγγλικών

3) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

4) Γνώση Υπολογιστών

1Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικότητας Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λογιστική Υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα: πληρωμές συνεργατών, πληρωμές φόρων, πληρωμές προμηθευτών, προϋπολογισμοί έργων, κατάρτιση ισολογισμού ΕΛΚΕ, κτλ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Λογιστικής- Χρηματοοικονονομικής ή αντίστοιχου Τμήματος.

2) Επαγγελματική εμπειρία σε λογιστήριο

3) Γνώση Υπολογιστών

1Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικότητας Πληροφορικής, ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας, Σέρρες Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τεχνική Υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Παραδοτέα: τεχνική διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΚΕ, καταχώρηση εγγράφων στη Διαύγεια, αναρτήσεις προσκλήσεων, προϋπολογισμών, αναρτήσεις αιτημάτων διαγωνισμών, κτλ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος

2) Καλή γνώση Αγγλικών

3) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συναφή με το πτυχίο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην παρακάτω ταχ. διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε./Τ.Ε.Ι.) Κ. Μακεδονίας, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  23210 49239 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-03-2019 (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΘ2469143-Ζ9Ψ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αβδήρων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αβδήρων, που εδρεύει στα Άβδηρα της ΠΕ Ξάνθης  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου – Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Μηχανικός ειδικότητας Τοπογράφων, με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων (πόλη, χώρα & νεκροταφεία) και Αρχαιολογικός Χώρος Πόρων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 670 61, Άβδηρα Ξάνθης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,  (υπόψη κ. Ε. Κοβουσιάδου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25410 51003.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-03-2019 έως και 13-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66Γ34653Π4-ΕΜ6/document

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο  της ΠΕ Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή έργου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Υπάλληλοι Καθαριότητας, Δ.Α.Ε.Α.Ν., Άγιος Νικόλαος Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου, Τμήμα Προσωπικού, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, (υπόψη κ. Αλετρά Μαρίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28410 82384.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2019 έως και 18-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΞΕΟΡΔΥ-ΥΛ4/document 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΤΟΥ ΕΜΠ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2183, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Έλεγχος  και συντήρηση-αποκατάσταση των εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, επίβλεψη εργασιών συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών και ειδικά εγκαταστάσεων κλιματισμού (αντλίες θερμότητας, ψύκτες, λέβητες φυσικού αερίου, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, διανομή ψύξης-θέρμανσης), εγκαταστάσεων BMS και λειτουργίας εγκαταστάσεων με κεντρικά συστήματα ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, δίκτυα πυρόσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου πίεσης έως 1 bar.

1 Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αποκατάσταση βλαβών σωληνώσεων κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης, έλεγχο και συντήρηση-αποκατάσταση εγκαταστάσεων κλιματισμού (αντλίες θερμότητας, ψύκτες, λέβητες φυσικού αερίου, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, διανομή ψύξης-θέρμανσης), διαχείρισης νερού (γεωτρήσεις, δεξαμενές νερού, δίκτυα διανομής νερού), δίκτυα πυρόσβεσης και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου πίεσης έως 1 bar.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με (έντυπο αίτησης κατά το Παράρτημα Ι με όλα τα στοιχεία ονοματεπώνυμο κ.λ.π. και αναφορά για μία (1) και μόνο θέση από τις προκηρυσσόμενες) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1)Η ένδειξη για το Έργο: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΤΟΥ ΕΜΠ» , με Επιστημονικό Υπεύθυνο

τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  13528/05-03-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7721095 (10.00π.μ.-14.00μ.μ., κ. Σοφία Γκίκα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Μ3746ΨΖΣ4-Ξ4Υ/document 

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, για τις ανάγκες της Α΄

Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους (31-08-2019), με δυνατότητα ανανέωσης έως 3 ακαδημαϊκά έτη, μερικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων – Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: 11304, με γνωστικό αντικείμενο: «Επεμβατική Καρδιολογία», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Kλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο

1 Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ: 12763, με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία-Υπέρταση», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Kλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής στην ιστοσελίδα: www.grammateia.med.uoa.gr )με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7462002 & 210 7462003, φαξ: 210 7462050.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2019 έως και 16-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΓΕΛ46ΨΖ2Ν-Υ9Λ/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9050/05-03-2019, (ΦΕΚ 224/Γ’/27-02-2019) Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Αίγιο, Αχαΐας Δ. Ελλάδας)

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10525

1 Τακτικός Καθηγητής μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Φυσική- Ηλεκτροφυσιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/Β΄/31-01-2017) στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr , αφού πρώτα εγγραφούν σ’ αυτό.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26910 61150 & 26910 61270.  email: [email protected] ,(Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ταχ. δ/νση: Ψαρών 6, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 18-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9Η346914Γ-9ΞΩ/document 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 12 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φε.16α/10659/06-03-2019 Προκήρυξη, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων στις θέσεις  ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10471, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροσυστήματα, Αισθητήρια και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Προσαρμογής και Ανάγνωσης»

2)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10472, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Δεδομένων Ήχου και Εικόνας και Ασύρματα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10473, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυείς και Φορητές Κεραίες, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10474, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Υπηρεσιών με έμφαση στη Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων και Περιεχομένου»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10475, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδόν Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με Εφαρμογές σε Ταλαντώσεις Χορδών και Ελασμάτων και Προσεγγιστικές Μέθοδοι»

3)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10476, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ευρυζωνικά Δίκτυα Επικοινωνιών»

4)ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10477, (ΦΕΚ 205/Γ’/22-02-2019)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές Web Servers»

  1. ii) ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10478, (ΦΕΚ 205/Γ’/22-02-2019)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Καινοτόμων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης»

Β) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10479, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10480, (ΦΕΚ 110/Γ’/06-02-2019)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία με έμφαση στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)»

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10481, (ΦΕΚ 205/Γ’/22-02-2019)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτικές Μέθοδοι Ελέγχου και Κινητοποίησης των Αρθρώσεων και Μαλακών Μορίων»

ii)Α’ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10482, (ΦΕΚ 205/Γ’/22-02-2019)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση Επώδυνων Μυοσκελετικών Προβλημάτων με χρήση Μεθόδων και Κλιμάκων».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 5381225 (Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών), 210 5385308-309-312-615 (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών), 210 5381219-216 (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής), 210 5381173 (Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας) και 210 5387485 (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗ7Η46Μ9ΞΗ-ΒΜΗ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1609/Γ’/31-12-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός προκήρυξης:1718018321/12-02-2019/29-01-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3688661 (Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, ταχ. διεύθυνση: Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65Β246ΨΖ2Ν-ΛΔ9/document

Δήμος Κατερίνης: Πρόσληψη 48 ατόμων

Ο Δήμος Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη  της ΠΕ Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη ανάγκη αρδευτικών αναγκών ανά Δημοτική Ενότητα για το έτος 2019 από  15-04-2019 έως και  14-10-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα οκτώ(48) ατόμων –Υδρονομέων άρδευσης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3Υδρονομείς, Δ.Κ. Σβορώνου

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Γανόχωρας

1Υδρονομέας, Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Δ.Κ. Κατερίνης

1Υδρονομέας, Οικισμός Παλιάς Χράνης Δ.Κ. Κατερίνης

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Αρωνά

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Ελάφου

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Εξοχής

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Καταλωνίων

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Λαγοράχης

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Τριλόφου

1Υδρονομέας, Συνοικισμός Μελιαδίου Τ.Κ. Λαγοράχης

1Υδρονομέας, Συνοικισμός Τόξου Τ.Κ. Εξοχής

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

5Υδρονομείς, Τ.Κ. Λόφου

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

2Υδρονομείς, Τ.Κ. Μοσχοχωρίου

Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ

3Υδρονομείς, Τ.Κ. Βρίας

Ε) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ

3Υδρονομείς, Δ.Κ. Κορινού

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Κούκου

1Υδρονομέας, Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντας

ΣΤ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

2Υδρονομείς, Δ.Κ. Καλλιθέας

1Υδρονομέας, Δ.Κ. Περίστασης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγούμενη από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κατερίνης, 1ος όροφος, Γραφείο 9, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 601 33, Κατερίνη Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23513 50412.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2019 έως και 18-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ρ9ΗΩΕΤ-1Ψ7/document 

Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ωρομίσθιας απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Μουσικός  & εν ελλείψει ΔΕ Δάσκαλος Χορωδίας των Κ.Α.Π.Η., Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ρεθύμνης, για την κοινωνική υπηρεσία τρίτης ηλικίας & υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. : «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Ευαγγελίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28310 20468 (εσωτ.17), φαξ: 28310 20478, email : [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-03-2019 έως και 18-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖ1ΘΟΛΑΒ-4ΧΖ/document

 Κοιν/λής Επιχείρηση Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περ/ντος Δ. Παλλήνης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η «Κοινωφελής  Επιχείρηση Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Δ. Παλλήνης» (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), που εδρεύει στο Γέρακα του Δ. Παλλήνης της ΠΕ Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 2018-2019 της Γ.Γ.Α., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Παλλήνης Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Παλλήνης Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ευρωστία & Υγεία ή Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό, ΚΕΑΠΠΔΠ, Γέρακας Παλλήνης Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης» (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.), Πρωτόκολλο, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Παλλήνης Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) δεν θα γίνονται δεκτές.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6619937, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-03-2019 έως και 21-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΥΟΟΚΟΚ-0ΕΒ/document 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θάσου: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), που εδρεύει στη Θάσο της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, ΔΕΥΑΘ, Θάσος Καβάλας Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Πιερ Ντε Βαμπέζ 7, Λιμένας Θάσου, Τ.Κ. 640 04, Θάσος Καβάλας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25930 24025,φαξ: 25930 58344.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-03-2019 έως και 15-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΙΛ3ΟΕΥΣ-1Γ0/document 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση του καθολικού της Βυζαντινής

Μονής του Αγίου Ανδρέα στην Περιστερά Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τριών (3) ατόμων – Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνιτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Ομάδας Β’ με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής έως και 31-12-2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι ολοκλήρωσης του έργου, Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα (Αναστηλωτικές Εργασίες) με σύμβαση 6μηνης διάρκειας, Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Γραμματεία, Μαρίας Κάλλας 21Α, Τ.Κ. 546 46, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Τριάνθης Μαϊκούση).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 801402.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-03-2019 έως και 14-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/99ΨΖ4653Π4-ΑΦΠ/document

Δήμος Βόλου: Πρόσληψη 25 ατόμων

Ο Δήμος Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΔΕ Κηπουροί, Δ/νση Πρασίνου Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

15ΥΕ Εργάτες Πράσινου, Δ/νση Πρασίνου Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος, Δ/νση Πρασίνου Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστής Αρπάγης, Δ/νση Πρασίνου Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Οδηγός με δίπλωμα Γ’, Δ/νση Πρασίνου Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης-Τεχνίτης Οχημάτων, Δ/νση Πρασίνου Δ. Βόλου, Βόλος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (διαθέσιμα έντυπα αιτήσεων), Κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 384 46, Βόλος Μαγνησίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24213 53118, 24213 53122 και 24213 53124.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-03-2019 έως και 13-03-2019 (08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Χ09Ω96-ΞΛΙ/document

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που εδρεύει στον Άλιμο της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης 20 Μηχανικών, μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του τμήματος Ανατολικής Στερεάς, με τίτλο: «Project Management για Μηχανικούς», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας για την ενότητα:

  • «Θεωρία Πρακτική » 20 ώρες.

Project Management (Διοίκηση και Διαχείριση ‘Έργου), 20 ώρες

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:

  • Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής

Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική

εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Λαμίας, Στυλίδας 93, Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ.  351 00, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

Η Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΕΚ Λαμίας και το site του ΟΑΕΔ. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.

Οι Πίνακες αξιολόγησης & αποκλειομένων θα ανακοινωθούν τη Πέμπτη 28-03-2019

στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΚ Λαμίας και την Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 Πληροφορίες στο  τηλ.: 22310 51074.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-03-2019 έως και 20-03-2019 (08.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ02Ψ4691Ω2-ΖΥ9/document

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης: Πρόσληψη 35 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης,  που εδρεύει στα Χανιά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, Λ. Ηρακλείου 23, Τ.Κ. 731 34, Χανιά Κρήτης, (υπόψη Αστυνόμου Α’ κ. Φωτίου ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 25709.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-03-2019 έως και 15-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ29346ΜΚ6Π-ΙΛΙ/document

 Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Πρόσληψη 22 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Ψυχικό Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Γερανοφόρου, Καλαθοφόρου & Σαρώθρου), Ψυχικό Αττικής

18ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Ψυχικό Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Πρωτόκολλο, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2014722 & 213 2014737.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-03-2019 έως και 15-03-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΩΙΩΗ8-21Φ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 17 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 684/6339/05-03-2019 πρόσκληση ενδιαφέροντος,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2018-2019, δεκαεπτά (17) ατόμων-Διδασκόντων, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 Διδάσκων για το μάθημα «Εισαγωγή στις Κλινικές Δεξιότητες – Πρώτες βοήθειες»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Κλινικές Δεξιότητες ΙΙ»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Παθολογία» Κλινική Άσκηση

1 Διδάσκων για το μάθημα «Βιοχημεία ΙΙ»

1  Διδάσκων για το μάθημα «Βιολογία ΙΙ»

1  Διδάσκων για τα μαθήματα «Ανατομία Ι», «Ιστολογία- Εμβρυολογία Ι»

1  Διδάσκων για το μάθημα «Φαρμακολογία Ι»

1  Διδάσκων για τα μαθήματα «Φυσιολογία Ι» & «Νευροεπιστήμες»

1  Διδάσκων για το μάθημα «Μικροβιολογία Ι»

1  Διδάσκων για το μάθημα «Παθολογική Ανατομική Ι»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Υγιεινή» με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή-Περιβαλλοντική    Επιδημιολογία και Τοξικολογία»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Παιδιατρική»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Μαιευτική-Γυναικολογία» με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακές μέθοδοι και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Αγγειοχειρουργική»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Ωτορινολαρυγγολογία»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Οφθαλμολογία»

1 Διδάσκων για το μάθημα «Οφθαλμολογία» Κλινική Άσκηση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους δηλώνοντας το μάθημα/τα που ενδιαφέρουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά  στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία, Ρίο, Τ.Κ. 265 04, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 969108 FAX: 2610 996103,  (Γραμματεία  του Τμήματος Ιατρικής).

Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠΒΒ469Β7Θ-Θ9Φ/document

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στο Αργοστόλι, της ΠΕ Κεφαλληνίας της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας & του ερευνητικού έργου που θα παρέχει ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος) για το , ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ενός (1) ατόμου –Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (Επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας, είτε υποψήφιο διδάκτορα για τη διεξαγωγή ερευνητικού, επιστημονικού & οργανωτικού έργου σύμφωνα με τη σύμβαση πρόσληψης,  ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 Ακαδημαϊκός Υπότροφος με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική-Διαδίκτυο & Δίκτυα Υπολογιστών».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Γραμματεία, Πλ. Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2019 

Πληροφορίες στο τηλ.: 26710 27311, φσξ: 26710 27312, (Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του Ιονίου Παν/μίου, ταχ. δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλονιάς Ιονίων Νήσων).

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα της ΠΕ  Μεσσηνίας  της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 859/07-03-2019 Προκήρυξη, (ΦΕΚ 166/Γ΄/18-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10555

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (αφού πρώτα έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27210 45123, (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ταχ. διεύθυνση: Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 19-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΑΗ46914Ο-6ΙΔ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, κατόπιν ανάκλησης της αρχικής προκήρυξης (ΦΕΚ 327/Γ’/08-04-2016), κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: 1184238, ΑΔΑ: ΩΘΜΤ469Β7ΘΙ8Ρ, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10367

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 969354, 2610 996381 & 2610 997553 (Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr, email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΣ8469Β7Θ-Λ6Φ/document 

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10496, ΦΕΚ 185/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: 6ΝΟΔ469Β7ΘΕΗΘ

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μιγαδική Ανάλυση»

2)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10497, ΦΕΚ 185/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: 6ΓΘΨ469Β7ΘΞ73

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη των Υλικών με έμφαση σε Ευφυή Συστήματα»

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10498, ΦΕΚ 185/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: 7ΤΩ8469Β7ΘΒΒΛ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»

2)ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10499, ΦΕΚ 201/Γ’/22-02-2019, ΑΔΑ: ΨΨΕΨ469Β7ΘΒΡ2

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στην Παράκτια Κυκλοφορία»

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10500, ΦΕΚ 182/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: ΨΟΒΞ469Β7ΘΝΗΚ

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία και αποκατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων»

3)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Α’ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10501, ΦΕΚ 201/Γ’/22-02-2019, ΑΔΑ: 6ΦΞΓ469Β7ΘΞΓ0

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με Έμφαση στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις»

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10502, ΦΕΚ 185/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: 6ΩΘΝ469Β7ΘΤΛΕ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Νεφρολογία»

Δ) ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10507, ΦΕΚ 185/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: 7ΖΚ2469Β7Θ-54Β

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία»

Ε) ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10509, ΦΕΚ 185/Γ’/20-02-2019, ΑΔΑ: Ω1ΕΠ469Β7Θ-19Θ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κλασική Αρχαιολογία»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Μαθηματικών: τηλ.: 2610 996747, 2610 996748, 2610 996749 & 2610 996750

Ιστότοπος:  www.math.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

β)Τμήμα Eπιστήμης των Υλικών : τηλ.: 2610 997554

Ιστότοπος:  www.matersci.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] , [email protected]

γ)Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: τηλ.: 2610 969354, 2610 996381 & 2610 997553

Ιστότοπος:  www.arch.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

δ)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 996500, 2610 996501 & 2610 996502

Ιστότοπος:  www.civil.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

ε)Τμήμα Χημικών Μηχανικών : τηλ.: 2610 969500-503

Ιστότοπος:  www.chemeng.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] 

στ)Τμήμα Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114

Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] 

στ1)Τμήμα Φιλολογίας: τηλ.: 2610 969312, 2610 969324, 2610 969361 & 2610 969234

Ιστότοπος:  www.philology.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] 

στ2)Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) :

τηλ.: 26410 74233, 26410 74232 & 26410 74131

Ιστότοπος:  www.culture.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]  , [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-05-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, κατόπιν ανάκλησης της αρχικής προκήρυξης (ΦΕΚ 621/Γ’/05-07-2016), κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: 1389896, ΑΔΑ: ΩΨΨΚ469Β7ΘΨΞΥ, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10556

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 969354, 2610 996381 & 2610 997553 (Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr, email: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 6Μ3Ο469Β7Θ-1Γ5/document

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΣΠΑ/ΙΝΑΝΠ), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Προσωπικού-Υπαλλήλων, είτε από τη ΜΟΔ ΑΕ, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ή Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πειραιάς Αττικής

1ΠΕ Νομικός, Πειραιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας και το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα και να τα υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] , είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2

Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς Αττικής.

(Με την ένδειξη: Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ)

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1371628 και 213 1371727, (εργάσιμες ημέρες, 08:00π.μ. – 16:00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΗ764653ΠΩ-Δ5Κ/document 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Πρόσληψη Προσωπικού (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των διδακτικών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη, Μόνιμου Προσωπικού, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, όπως αναφέρονται στην Α.Π. 712/04-03-2019 Πρόσκληση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας (με υποχρεωτική δήλωση αριθμού κινητού και email) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά σε cd (5 αντίγραφα cd).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΦΒ446Ψ8ΝΖ-ΟΥΝ/document 

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με πρόθεση να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening the Institutional Capacity of the Intellectual Property Agency to Manage and Protect Intellectual Property Rights in Digital Networks (“SICCA”)» με δικαιούχο χώρα το Αζερμπαϊτζάν, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 24μηνης διάρκειας με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο του 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού, ενός (1) ατόμου στη θέση Μόνιμου Εμπειρογνώμονα (RTA) στο Μπακού.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να:

-Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ.

-Nα έχει τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία ως δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται άμεσα με το νομικό πλαίσιο και την πολιτική των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Νομική ή σε άλλο σχετικό τομέα ή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 12 ετών

-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε προφορικό και σε γραπτό επίπεδο (επίπεδο 2 στη κλίμακα 1-5, όπου το 1 αντιστοιχεί σε άριστα)

-Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε τομέα σχετικό με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα

-Εμπειρία στο συντονισμό και στη διεύθυνση ομάδων εμπειρογνωμόνων

Εμπειρία στην ανάπτυξη, συνδιαχείριση και διεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

-Εμπειρία στην εφαρμογή των τρεχουσών ευρωπαϊκών πολιτικών, υπαρχουσών δομών και μεθόδων στο τομέα της πνευματική ιδιοκτησίας

-Εμπειρία σε θεσμικό περιβάλλον που να σχετίζεται με την εφαρμογή και την επιβολή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας

-Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel, Power Point κτλ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

H ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού και η πρόταση τυχόν διορθωτικών διαχειριστικών ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται.

Η ενίσχυση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος στη Χώρα Υποδοχής καθώς και η έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Προγράμματος σύμφωνα με το συμπεφωνημένο σχέδιο εργασίας.

Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, όσον αφορά τις πολιτικές, τις καλύτερες πρακτικές, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Η παγίωση και η διατήρηση της συνεργασίας με όλες τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας υποδοχής όσον αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος και άλλων σχετικών Προγραμμάτων (διασφαλίζοντας την αποφυγή συρροής), σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος

Η πρόταση, κινητοποίηση και επίβλεψη των εμπειρογνωμόνων, από κοινού με τον Υπεύθυνο Προγράμματος

H διασύνδεση με οικείους θεσμούς στα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως έναυσμα για την ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων

Η Διοργάνωση των εκδηλώσεων προβολής ( εκδήλωση έναρξης και λήξης)

Η ευθύνη για τη διοργάνωση των Συντονιστικών Επιτροπών και για την αναφορά στην πρόοδο του Προγράμματος σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος

Η ταυτοποίηση κα η αναφορά στην Αναθέτουσα αρχή, σε πρώιμο στάδιο, όλων των δυσκολιών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων του.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:  [email protected]

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 486908 (αρμόδια κ. Λέα Σταύρου), (Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ), email: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-03-2019

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Τμήμα Δ’ των Ευρωπαϊκών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Μαρούσι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση 9ετούς θητείας Προσωπικού-Μονίμων Δημοσίων Εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ02 Φιλολόγων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α)ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ΠΕ70 Δασκάλων,  Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

1ΠΕ70 Δασκάλων,  Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι – Berkendael

1ΠΕ70 Δασκάλων,  Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Β)ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ΠΕ02 Φιλόλογος,  Ευρωπαϊκό Σχολείο  Λουξεμβούργο ΙΙ

Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για όλες τις θέσεις του κλάδου τους.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και μπορεί να εκτυπωθεί.

Ακολούθως, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δηλώνονται στο σύστημα, υποβάλλονται μόνο σε ψηφιακή μορφή στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mydocs.minedu.gov.gr

Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δεν έχουν, η διαδικασία απόκτησης αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο τρόπος υποβολής των ψηφιοποιημένων αρχείων θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου, πρώτη επιλογή, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού, Διεύθυνση οργανικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3442294.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-03-2019 έως και 18-03-2019 (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ9ΚΦ4653ΠΣ-ΛΓΞ/document 

 

 

 


Πηγή