ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 281 ατόμων σε ΑΕΙ, δήμους, ΕΦΑ, δημόσιους οργανισμούς (λίστα)

Τις 281 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις προσωπικού σε δήμους, εφορίες αρχαιοτήτων, ΑΕΙ και ΤΕΙ σε όλη την ελληνική επικράτεια, μέσω προκηρύξεων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.
Συνοπτικά:

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου: Πρόσληψη 26 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου,  που εδρεύει στα Ιωάννινα της ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ζαγορίου, Κήποι Ζαγορίου Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ζίτσας, Ζίτσα Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μετσόβου, Μέτσοβο Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων, Ιωάννινα Ηπείρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, Καστανή Πωγωνίου Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Άνω Πωγωνίου, Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δωδώνης, Τύρια Δωδώνης Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων, Ελεούσα Ζίτσας Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βορείων Τζουμέρκων, Πράμαντα Β. Τζουμέρκων Ιωαννίνων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Θεσπρωτίας (Επιτελείο, Α.Τ. Ηγουμενίτσας, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας), Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Θεσπρωτίας (Επιτελείο, Α.Τ. Ηγουμενίτσας, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας), Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παραμυθιάς, Παραμυθιά Σουλίου Θεσπρωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Β’ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, Λιάς Φιλιατών Θεσπρωτίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, Καλεντίνη Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας, Βουργαρέλι Δ. Κ. Τζουμέρκων Άρτας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άρτας, Τμήμα Ασφαλείας Άρτας, Τμήμα Τροχαίας Άρτας (συστεγαζόμενες), Άρτα Ηπείρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 5ωρη απασχόληση, Α.Τ. Άρτας, Τμήμα Ασφαλείας Άρτας, Τμήμα Τροχαίας Άρτας (συστεγαζόμενες), Άρτα Ηπείρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Πρέβεζας, Υπηρεσίες Έδρας (Επιτελείο, Α.Τ. Πρέβεζας, Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας, Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας), Πρέβεζα Ηπείρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Πρέβεζας, Υπηρεσίες Έδρας (Επιτελείο, Α.Τ. Πρέβεζας, Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας, Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας), Πρέβεζα Ηπείρου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ζηρού, Φιλιππιάδα Ζηρού Πρέβεζας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Φαναρίου, Καναλάκι Πάργας Πρέβεζας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Θεσπρωτικού, Θεσπρωτικό Ζηρού Πρέβεζας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Λούρου, Λούρος Πρέβεζας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Πάργας, Πάργα Πρέβεζας.

Για τους κωδικούς θέσεων (100,102,103,106,108,111,113,114 & 115) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, 28ης Οκτωβρίου 11, Τ.Κ. 454 44, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ. Λάμπρου Τσίρκα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26510 65993.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2019 έως και 12-03-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 166/Γ’/18-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1)ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10354, ΑΔΑ: 7ΝΗΣ46ΨΖΥ1-ΗΚΞ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά»

           2)ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

           ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10355, ΑΔΑ: : 7Ζ9Δ46ΨΖΥ1-ΝΧΓ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις»

           3)ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

           ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10356, ΑΔΑ: : Ω0ΛΝ46ΨΖΥ1-ΤΘΓ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων»

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10359, ΑΔΑ: 608546ΨΖΥ1-Φ7Β

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροηλεκτρονική και Νανοηλεκτρονική Τεχνολογία υλικών και διατάξεων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25410 79032  (Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης),

στο τηλ.: 25410 79350 (Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης)

& στο τηλ. 25410 79018 (Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη Ανατ. Μακεδονίας Θράκης)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-04-2019

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 182 /Γ’/20-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

            i)ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10360, ΑΔΑ: ΩΜ2Ε46ΨΖΥ1-ΘΔΜ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με έμφαση στην Αντιπτέριση»

            ii)ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10363, ΑΔΑ: : ΨΨ1Χ46ΨΖΥ1-Ξ4Ι

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Προπονησιολογία με έμφαση στην Καλαθοσφαίριση».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39621  (Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας Θράκης),

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-04-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δ. Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8696/01-03-2019, (ΦΕΚ 137/τ.Γ’/12-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Αριθ. Αναλυτικής Προκήρυξης: 8692/01-03-2019, ΑΡΡ 10487, ΑΔΑ: 6Π4Β46914Γ-ΟΟ7

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία και Οπτομετρία Οπτικών Φακών».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/Β’/31-01-2017), αφού εγγραφούν πρώτα στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26910 62850, (Γραμματεία του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, Ψαρών 6, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο Αχαΐας Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-03-2019 έως και 15-04-2019

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3982/28-02-2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ 216/Γ’/26-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 10424

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σύνθεση».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, αφού πρώτα εγγραφούν στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 891248, 2310 891281 & 2310 891453, fax: 2310 891280, (Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης) (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-03-2019 έως και 20-04-2019

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου  της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου – Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Πύργος Αμπελικού Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ. 811 31, Μυτιλήνη Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Ευφροσύνης Παχού).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 22087.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-03-2019 έως και 07-03-2019 (15.00μ.μ.)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας), κατά την χειμερινή περίοδο 2019, επαναπροκηρύσσει  την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου- γκρέϊντερ), Δ/νση Τεχνικών Έργων, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB),Δ/νση Τεχνικών Έργων, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου)Δ/νση Τεχνικών Έργων, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (χορηγούμενη από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά  στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ. 351 32, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22313 54709 & 22313 54708.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-03-2019 έως και 07-03-2019, (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο από Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 έως και Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού –Τακτικού & Αναπληρωματικού, με ωριαία αποζημίωση στα μαθήματα που αναφέρονται στην προκήρυξη.

 α) Όπου δεν αναφέρεται ρητά ως προϋπόθεση η ιδιότητα που απαιτείται για την επιλογή των υποψηφίων θεωρείται ότι, η επιλογή θα γίνεται από υποψηφίους/-ες προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων (ιδιώτες/-ιδες, Δημοσίους Υπαλλήλους, Αστυνομικούς εν ενεργεία και εν συντάξει, κλπ).

β) Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ3 εκ. με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο (αριθμημένα, με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού, Καταγεγραμμένα σε πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/οί σελίδας/ων του καθενός), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά  στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, Ν. Καζαντζάκη 36, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28310 40108 & 28310 40109.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-03-2019 (12.00μ.μ.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:  Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας  Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 85/Γ’/01-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10223, ΑΔΑ: Ω21Ο46ΨΖΥ1-ΙΨΠ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία»

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

           ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 10225, ΑΔΑ: 6Π3Υ46ΨΖΥ1-3Θ8

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Εδαφολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) & σε 1 αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 30928 (Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, ταχ. δ/νση: 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Μάκρης, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Έβρου, Α.Μ.Θ.) &

στο τηλ.: 25520 41173 (Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ταχ. δ/νση: Αθ. Πανταζίδου 193, ΤΚ 681 00 Ορεστιάδα Έβρου, Α.Μ.Θ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-04-2019

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20191470/25-02-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 182/Γ’/20-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10379, ΑΔΑ: ΨΡΨΒ469Β7Τ-Γ50

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική»

β) ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10377, ΑΔΑ: 78Ξ7469Β7Τ-Ο3Τ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εξόρυξη Δεδομένων»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10378, ΑΔΑ: 6Ι86469Β7Τ-6Η0

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αναλογισμός».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4142249 & 210 4142158,(Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, εργάσιμες ημέρες και ώρες) & στα τηλ.: 210 4142005 & 210 4142307, (Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-04-2019

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Σύρου, που εδρεύει στην Σύρο της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ & ωριαία αντιμισθία, ενός (1) ατόμου–Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), ως εξής:

1)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

  1. i) Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

1 άτομο ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το Συμβούλιο ΑΕΝ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων:

-Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

-Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.

– Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσης, επιτρέπεται η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία υποψηφίων μειωμένων προσόντων που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο, προς την προκηρυσσόμενη θέση, βασικό τίτλο σπουδών και διετή επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή θέση, προκειμένου περί επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, Επ. Παπαδάμ 01, Τ.Κ. 841 00, Σύρος Κυκλάδων, Ν. Αιγαίου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22810 82450 (εργάσιμες ημέρες & ώρες). (Αρμόδιοι οι: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ Παναγιώτης και Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΕΜΕΛΑΣ Παύλος).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-03-2019

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών),που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη  εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι δύο (2) ατόμων – Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

Μέχρι 2 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το Συμβούλιο ΑΕΝ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο & αντίστοιχο ιδρύματος εξωτερικού

2) 4ετής Επαγγελματική Προϋπηρεσία συναφής με την ειδικότητα της θέσης & τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Β της παρούσης, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με τα αντίστοιχα προσόντα:

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο & αντίστοιχο ιδρύματος εξωτερικού

2) Ετήσια Επαγγελματική Προϋπηρεσία συναφής με την ειδικότητα της θέσης & τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

K.E.Σ.E.N. Μηχανικών, Φλέμινγκ 43, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιώς Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4810615 και 210 4810316 (εργάσιμες ημέρες & ώρες) καθώς και στη διεύθυνση του ηλ. ταχυδρομείου: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-03-2019 (15.30μ.μ.)

Δήμος Πειραιά: Πρόσληψη 118 ατόμων

Ο Δήμος Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν δέκα οκτώ (118) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

31ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

20ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

3ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρων-Καλαθοφόρων), Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Μηχανοκίνητων Σαρώθρων), Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέων – Φορτωτών), Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

3ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

3ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων, Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

2ΔΕ Τεχνίτες Ελαστικών, Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής

52ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Δ. Πειραιά, Πειραιάς Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Γενικό Πρωτόκολλο, Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 08-03-2019

Δήμος Θέρμης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι, Δ. Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Αρχιτεχνίτης Εναερίτης) , Δ. Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Εγκατάσταση Εναερίτη), Δ. Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Επόπτης, Δ. Θέρμης, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΥΕ Επιστάτης Καθαριότητας, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θέρμης, Τμήμα Προσωπικού, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Βασιλικής Καραμούτσιου & Μιχάλη Μποσταντζόγλου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 300747, 2313 300742. 

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 08-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω4ΥΞΩΡΣ-Ο02/document   

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Εξερεύνηση της Βιοποικιλότητας για τη Διαχείριση και την Αειφόρο Εκμετάλλευση των Ελληνικών Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (ΑΦΦ) Υψηλής Απόδοσης σε Ενεργά Μόρια», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Άγγελο Κανελλή, Ομότιμο καθηγητή τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται για έως τις 03-06-2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Φαρμακευτικής ή Γεωπονίας ή Χημείας ή Βιολογίας ή Μορ. Βιολογίας ή πτυχιούχος Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων ή πτυχιούχος Βιοπληροφορικής, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την:

1) Χημική σύσταση των κλώνων R. officinalis-S. officinalis (CA)

2) Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη χημική ανάλυση των R. officinalis και S. officinalis για το CA

3) Κατασκευή εσωτερικής σύνθετης βάσης δεδομένων, η οποία θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για την λεπτομερή διερεύνηση του χημικού προφίλ των επιλεγμένων φυτών.

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας:

(ΕΕ4)Χημική ανάλυση των υπό μελέτη κλώνων για LDs, PPs, CA και ασκορβικό οξύ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστήμιου τμήματος Φαρμακευτικής ή Γεωπονίας ή Χημείας ή Βιολογίας ή Μορ. Βιολογίας ή απόφ. Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων ή Βιοπληροφορικός

– Υποψήφιος Διδάκτορα Φαρμακευτικής

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του τμήματος)

– Kαλή γνώση Αγγλικής γλώσσας B2

– Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) βάσεων δεδομένων και ε) παρουσιάσεων

– Αποδεδειγμένη γνώση χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών τεχνικών (ΗPLC, NMR) για τη μελέτη των βιοδραστικών μορίων-δευτερογενών μεταβολιτών (ανάλυση, απομόνωση, ταυτοποίηση τους).

(Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή-διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

1 ΠΕ Φαρμακευτικής ή Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Μορ. Βιολογίας ή πτυχιούχος Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την:

1) Χημική σύσταση των κλώνων R. canina (ΑΑ και PPs)

2) Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη χημική ανάλυση των R. canina για το ασκορβικό οξύ (ΑΑ) και τα PPs

3) Κατασκευή εσωτερικής σύνθετης βάσης δεδομένων, η οποία θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για την λεπτομερή διερεύνηση του χημικού προφίλ των επιλεγμένων φυτών.

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας:

(ΕΕ4)Χημική ανάλυση των υπό μελέτη κλώνων για LDs, PPs, CA και ασκορβικό οξύ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστήμιου τμήματος Φαρμακευτικής ή Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Μορ. Βιολογίας ή απόφ. Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων

– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Β2

Αποδεδειγμένη γνώση χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών τεχνικών (π.χ. ΗPLC, NMR) για τη μελέτη των βιοδραστικών μορίων-δευτερογενών μεταβολιτών (ανάλυση, απομόνωση, ταυτοποίηση τους).

(Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή-διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φαρμακευτικής, Γραμματεία, Κτίριο Φαρμακευτικής/Βιολογικού, 3ος όροφος, Γραφείο 311, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου του Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 990356 & 2310 997617, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 12-03-2019, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας (ΕΛΚΕ/ΠΑΜΑΚ), που εδρεύει στην Κοζάνη της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4193/25-02-2019 Πρόσκληση ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΜΑΚ, ως εξής:

7 τακτικά μέλη, με τα αναπληρωματικά τους κατά ειδικότητα:

5 από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά προτεραιότητα Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, καθώς και Ομότιμοι Καθηγητές.

2 από τα μέλη – και τα αναπληρωματικά τους – θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

1 τουλάχιστον από τα επτά μέλη – και το αναπληρωματικό του – με ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε θα συνεκτιμηθούν:

1) Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι

2) Η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας/ηθικής/βιοηθικής

3) Η εκπροσώπηση στη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με τις Σχολές του Ιδρύματος και συγκεκριμένα ως εξής:

-Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Επιστήμες Πληροφορίας

– Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

-Οικονομικές Επιστήμες

4) Η διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση και η σφαιρική εξέταση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης) και το βιογραφικό σημείωμα με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 11-03-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης /του Έργου «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ «» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/137800, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με σύμβαση μίσθωσης έργου από την επιλογή έως 31-12-2019 και μέχρι 4 ανθρωπομήνες συνολικά, ΚΩΔΙΚΟΣ: MESON-1,  ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

EE1: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Συστήματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • «Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών (ή συναφές)»
  • «Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών (ή συναφές)».

1 Ερευνητής, Υποψήφιος Διδάκτορας με σύμβαση μίσθωσης έργου από την επιλογή έως 16-10-2021 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου του Υποέργου και μέχρι 8 ανθρωπομήνες συνολικά, ΚΩΔΙΚΟΣ: MESON-2,  ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

EE1: Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Συστήματος

ΕΕ2: Επιλογή Υποδομής και Τοποθέτηση Slices

ΕΕ3: Υλοποίηση και Πειραματική Αξιολόγηση Συστήματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • «Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών (ή συναφές)»
  • «Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ή συναφές)».

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1)Η ένδειξη για το Έργο: «Βελτιστοποιημένη Ενορχήστρωση Τεμαχισμένων Υποδομών στα Άκρα του Δικτύου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Συμεών Παπαβασιλείου.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 11456/25-02-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7722550 (09.00π.μ.-11.00π.μ., κ. Παπαβασιλείου Συμεών) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 11-03-2019

«Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας» Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η «Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας» (ΔΕΠΘΕ) Δ. Θεσσαλονίκης,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός (HARDWARE), ΔΕΠΘΕ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ), ΔΕΠΘΕ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Διοικητικοοικονομικά Πτυχία), ΔΕΠΘΕ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Ηχολήπτης-τρια & ελλείψει αυτού ΔΕ Ηχολήπτης-τρια, ΔΕΠΘΕ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Υπεύθυνος Μοντάζ, (Μοντέρ), ΔΕΠΘΕ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (08.00π.μ.-15.00μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) Δ. Θεσσαλονίκης, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 546 21, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη επιτροπής ΣΟΧ1/2019).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 261100, (κ. Σαλώνη).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 08-03-2019

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίων, 1ο & 2ο Κοιμητήρια Κρωπίας, Κορωπί Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κρωπίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 194 41, Κορωπί Αττικής, (υπόψη κ.κ. Μακαριάν Καρόλου και Προΐσταμένης Αργύρη Σταματίνας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6026272.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-03-2019

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αλμωπίας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλμωπίας, που εδρεύει στην Αριδαία της ΠΕ Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας

2ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικών, ΔΕΥΑ Δήμου Αλμωπίας, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλμωπίας, Πλατεία Αγγελή Γάτσου 1, Τ.Κ. 584 00, Αριδαία Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23840 24590. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-03-2019 έως και 15-03-2019

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, που εδρεύει στο Μοσχάτο της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Χειροσφαίρισης (ΧΑΝΤΜΠΟΛ), Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ), Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Αντισφαίρισης (ΤΕΝΝΙΣ), Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

2ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Αεροβική Βάρη, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (TAE-KWON-DO), Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Eπιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής, με ειδικότητα Ποδόσφαιρο, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ. Μοσχάτου-Ταύρου, Μοσχάτο Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, Τμήμα Προσωπικού, Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου, Τ.Κ. 183 45, Μοσχάτο Αττικής, (υπόψη κ.κ. Κανακάκη Ιωάννη & Δρίκου Αριστείδη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2019604 – 621.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-02-2019 έως και 08-03-2019

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.: Πρόσληψη 26 ατόμων

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) Α.Ε., που εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό στις Αχαρνές της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τη στήριξη του Έργου 1

«Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη,

Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως και 31-12-2019, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και για το Ιατρικό Προσωπικό πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1ΠΕ Ιατρός, Αμυγδαλέζα Αττικής

1ΠΕ Ιατρός, Κόρινθος Πελοποννήσου

1ΠΕ Ιατρός, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2ΠΕ Ιατροί, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2ΠΕ Ιατροί, Λέσβος Βορείου Αιγαίου

2ΠΕ Ιατροί, Κως Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου.

Β) ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

1ΠΕ Ψυχίατρος, Κόρινθος Πελοποννήσου

1ΠΕ Ψυχίατρος, Ορεστιάδα Έβρου Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Ψυχίατρος, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχίατρος, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχίατρος, Λέσβος Βορείου Αιγαίου

1ΠΕ Ψυχίατρος, Κως Βορείου Αιγαίου.

Γ)ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3ΠΕ Νοσηλευτικής, Αμυγδαλέζα Αττικής

1ΠΕ Νοσηλευτικής, Ταύρος Αττικής

1ΠΕ Νοσηλευτικής, Κως Δωδεκανήσου Νοτίου Αιγαίου.

Δ)ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1ΤΕ Επισκέπτης-τρια Υγείας, Ορεστιάδα Έβρου Α.Μ.Θ.

1ΤΕ Επισκέπτης-τρια Υγείας, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκέπτης-τρια Υγείας, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκέπτης-τρια Υγείας, Λέσβος Βορείου Αιγαίου

1ΤΕ Επισκέπτης-τρια Υγείας, Κως Βορείου Αιγαίου.

Ε)ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1ΤΕ Διοικητικός, Κως Βορείου Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα αίτηση υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, είτε ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ., είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας με αναγραφή στο φάκελο:

ΠΡΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,

Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό,

Τ.Κ. 136 77, Αχαρνές Αττικής

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1293/25-02-2019 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΠροΑναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”

Στοιχεία Αποστολέα:….(ονοματεπώνυμο),

Ειδικότητα: … ………………………………………

Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:

1)………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 08-03-2019 (14.00μ.μ.)

Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα

παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 13/03/2019,ώρα 14.00.

Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Μαραθώνα, που εδρεύει στο Μαραθώνα της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Εργάτες ταφής-εκταφής νεκρών, Δ. Μαραθώνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Μαραθώνα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μαραθώνα 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη Αττικής, (υπόψη κ. Αρετής Παπαΐωάννου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22943 20525.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 28-02-2019 έως και 12-03-2019

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων: Πρόσληψη 23 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,  που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στην ανωτέρω Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 3ωρη απασχόληση, Αστυνομική Δ/νση Κέρκυρας (Γ. Περ/κή Αστυνομική Δ/νση Ιονίων Νήσων , Επιτελείο, Λέσχη, Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, Υπ/νση Ασφάλειας Κέρκυρας, Α.Τ. Κέρκυρας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας)

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 5ωρη απασχόληση, Αστυνομική Δ/νση Κέρκυρας (Γ. Περ/κή Αστυνομική Δ/νση Ιονίων Νήσων , Επιτελείο, Λέσχη, Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, Υπ/νση Ασφάλειας Κέρκυρας, Α.Τ. Κέρκυρας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αχιλλείων, Μπενίτσες Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παλαιοκαστριτών, Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βόρειας Κέρκυρας, Καρουσάδες Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παξών, Γάϊος Παξών Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Αστυνομικής Φύλαξης Κέρκυρας, Ύψος Κέρκυρας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ιθάκης, Ιθάκη Κεφαλληνίας  Ιονίων Νήσων.

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Μεγανησίου, Μεγανήσι Λευκάδας Ιονίων Νήσων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Λευκάδας (Επιτελείο, Α.Τ. Λευκάδας, Τμήμα Ασφάλειας Λευκάδας, Τμήμα Τροχαίας Λευκάδας, Λέσχη), Λευκάδα

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ελλομένου, Βλυχός Λευκάδας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Απολλώνιων, Βασιλική Λευκάδας

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Ζακύνθου (Επιτελείο, Α.Τ. Ζακύνθου, Τμήμα Ασφάλειας Ζακύνθου, Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου), Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ζακύνθου (Αλυκών), Καταστάρι Ζακύνθου

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Κεφαλληνίας (Επιτελείο, Λέσχη, Α.Τ. Αργοστολίου, Τμήμα Ασφάλειας Αργοστολίου, Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου), Αργοστόλι Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 5ωρη απασχόληση, Δ/νση Αστυνομίας Κεφαλληνίας (Επιτελείο, Λέσχη, Α.Τ. Αργοστολίου, Τμήμα Ασφάλειας Αργοστολίου, Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου), Αργοστόλι Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Παλίκης, Ληξούρι Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σάμης, Σάμη Κεφαλληνίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Ελλειού Πρόννων, Πόρος Κεφαλληνίας.

Για τους κωδικούς θέσεων (102, 103, 104, 106, 110,111,112,113,116, 117 & 118) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, Ιουλίας Ανδρεάδη 1, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα, (υπόψη Υ/Α΄ ΜΠΟΛΩΣΗ Ευαγγέλου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 29144 & 26610 39165.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2019 έως και 12-03-2019

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3845/20-02-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 111/Γ’/07-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10300

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10301

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», αφού πρώτα εγγραφούν στο σύστημα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 891607, 2310 891441 & 2310 891461, fax : 2310 891278, (Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής), (08.30π.μ.-14.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-02-2019 έως και 10-04-2019

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3874/21-02-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 111/Γ’/07-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10345

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ», αφού πρώτα εγγραφούν στο σύστημα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 891454 & 2310 891452, fax : 2310 891285, (Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών), (08.30π.μ.-14.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-03-2019 έως και 14-04-2019

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20191555/27-02-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 207/Γ’/22-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10411, ΑΔΑ: Ψ4Π4469Β7Τ-Β36

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εταιρική Στρατηγική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4142316 & 210 4142164, (Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας), (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13836 και τίτλο «Διάθεση Υποδομών του ΕΚΠΑ στο ΕΑΠ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Νικόλαος Βούλγαρης,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 10μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου (30-09-2020) με παράταση σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Τεχνικοί Υποστήριξης Εποπτικών Μέσων, Σχολή Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνική Υποστήριξη Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2) Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

3)Γνώση χειρισμού Η/Υ

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 013803/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 13836,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 14-04-2019

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΛΚΕ/ΤΕΙΑΜΘ), που εδρεύει στην Καβάλα της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης, σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. 1795/27-02-2019 (αριθ. πρόσκλησης 6), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα έως τις 30-06-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων –Εξωτερικών Συνεργατών, για διδασκαλία στο εαρινό εξάμηνο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση ανθρωπογενών και Φυσικών καταστροφών» και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Εξωτερικός Συνεργάτης για τη ΘΕΣΗ Νο 1: Διδασκαλία στο μάθημα: Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων – F11 (24 ΩΡΕΣ – Τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

2)Διδακτορικό στην Επιστημονική Περιοχή της Αντισεισμικής Μηχανικής

3) Τουλάχιστον πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά στην επιστημονική περιοχή της

αντισεισμικής μηχανικής και της αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής

4) Αποδεδειγμένη συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών έργων/προγραμμάτων στην επιστημονική περιοχή της αντισεισμικής μηχανικής
5) Προϋπηρεσία σε διδασκαλία μαθημάτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

1 Εξωτερικός Συνεργάτης για τη ΘΕΣΗ Νο 2: Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – F12 (26 ΩΡΕΣ – Τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

2)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής

3) Διδακτορικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην εκπαιδευτική τεχνολογία ή το e- learning
4) Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική/διδακτική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής / e- learning
5) Ερευνητικό έργο στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του e-learning
6) Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

7) Πολλή Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην παρακάτω ταχ. διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ΜΟΔΥ, Πρωτόκολλο, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (αναγράφοντας τον αριθμό πρόσκλησης).

 Πληροφορίες στο τηλ.:  2510 462203.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 14-03-2019

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας  Κρήτης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1834/14-11-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 109/Γ’/06-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:,

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 10277

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση και Βέλτιστη λειτουργία συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37255, (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-04-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 168/Γ’/18-02-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης:1819009410/07-11-2018/01-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ7Ι246ΨΖ2Ν-ΖΞ2)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Γενετική Ανθρώπου».

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Αριθμός προκήρυξης:1819006817/23-10-2018/10-10-2018 (ΑΔΑ: 7Χ5Σ46ΨΖ2Ν-ΜΥΜ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Ανάλυση».

2)ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

Αριθμός προκήρυξης:1819014021/10-12-2018/19-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ746ΨΖ2Ν-ΝΤ2)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Περιοδοντολογία».

Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Αριθμός προκήρυξης:1819016768/24-12-2018/19-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ6Ο46ΨΖ2Ν-8ΘΡ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική και Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων

 1) Τμήμα Βιολογίας: τηλ.: 210 7274247 (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 01, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής)

2) Τμήμα Φαρμακευτικής: τηλ.: 210 7274193 (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής)

3) Τμήμα Οδοντιατρικής: τηλ.: 210 7461117 (Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής)

4) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: τηλ.: 210 7276031 (Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-05-2019

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Αλ.Θ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει τις Μονάδες της: α) Μονάδα Α΄: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ, β) Μονάδα B1’ & Β2’- Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων, γ) Μονάδα Γ1΄ & Γ2’: Διαχείρισης πράξεων & δ) Μονάδα Δ’ – Οργάνωσης και Υποστήριξης, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού, συνολικά επτά (7) ατόμων-Υπαλλήλων που προέρχονται είτε από τη ΜΟΔ Α.Ε, είτε από άλλες Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας, ή πτυχιούχοι Πληροφορικής, ή Θετικών Επιστημών, ή Οικονομολόγοι, ή Λογιστές, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, Αθήνα Αττικής

2ΤΕ Μηχανικοί οποιασδήποτε ειδικότητας, ή πτυχιούχοι Πληροφορικής, ή Θετικών Επιστημών, ή Οικονομολόγοι, ή Λογιστές, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα βιογραφικά τους σημειώματα, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Αλ.Θ.), 4ος όροφος, Μεσογείων 103, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, με την ένδειξη: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ», τις εργάσιμες ημέρες (09.00π.μ.-15.00μ.μ.), είτε ταχυδρομικά, στην ανωτέρω δ/νση, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Συνοδευτικά δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ.) θα ζητηθούν σε επόμενη φάση.

Πληροφορίες για την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, την ΥΑ που αφορά την οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ www.alieia.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr καθώς και της ΜΟΔ ΑΕ www.mou.gr.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ (μέχρι συμπλήρωσης των θέσεων)


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ