ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Ιωαννίνων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα του Νομού Ιωαννίνων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων – Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα, υπόψη κου Κυραμάριου Νικόλαου ή κας Παππά Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 26510 01051, 01053).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ