ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Νέστου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΕΥνεστία» του Δήμου Νέστου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του.

Ειδικότητες: ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και σε ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΑΣΕΠ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ