ΑΣΕΠ: Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στην ΠΕ Λακωνίας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου γνωστοποιεί πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη Ν. Λακωνίας.

Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διοικητήριο, 2οχλμ. Σπάρτης – Γυθείου, Τ.Κ.23100, Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας,υπόψη κας Ελένης Αραχωβίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2731363188).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ