ΑΣΕΠ: Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στο ΙΕΚ Αναβύσσου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Αναβύσσου, του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Πηγή