Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στο Φρούριο Πύλου, Εκθέσεις ΕΕΑ και στο Αρχοντικό Τσικλητήρα που εδρεύουν στην Πύλο του Νομού Μεσσηνίας).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Πηγή