Δ. Αθηναίων: Προσλήψεις εκπαιδευτών για δύο έτη

O δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αναγράφεται παρακάτω, στη συγκεκριμένη ειδικότητα για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.

Ειδικότητα: Εκπαιδευτές στις Νέες Τεχνολογίες, από υπογραφής της σύμβασης έως 31/03/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΚΠΙΑΔΕΥΤΕΣ


Πηγή