Δ.Ε. Κυκλάδων: Πρόσκληση για θέσεις διευθυντών σε σχολικές μονάδες

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ προσκαλεί εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν υπηρετούν την παρούσα χρονική στιγµή σε θέση στελέχους εκπαίδευσης µε θητεία, όπως υποβάλουν, εφόσον το επιθυµούν, αίτηση τοποθέτησης σε θέση ∆ιευθυντή µε θητεία έως 31/07/2020, για τις παρακάτω σχολικές µονάδες:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΑΜΟΡΓΟΥ

 

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για µία ή περισσότερες σχολικές µονάδες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ή µε φαξ

(2281088376) ή ηλεκτρονικά ([email protected]) έως και Παρασκευή 16-08-2019 και ώρα

14:00.

Δείτε περισσότερα εδώ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ

Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ