ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις 6 ατόμων στη Σάμο

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ .

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14/10/2019 έως και 23/10/2019


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΔΔΗΕ

Πηγή