Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Νέστου, που εδρεύει στον Νομό Δράμας.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Νέστου


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΔΡΑΜΑ


Πηγή