ΔΕΗ: Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΥΑΕ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία, που εδρεύει στην Αθήνα (Αραχώβης 32) του νομού Αττικής, [για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στο νομό Κοζάνης, για τις ανάγκες του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) που εδρεύει στην Κατταβιά – Νότιας Ρόδου του δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου, για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου που εδρεύει στο νομό Λασιθίου Κρήτης και για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα που εδρεύει στο νομό Φλώρινας].

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 για τη ΔΥΑΕ

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Υποβολή αιτήσεων από 21.1.2019 ημέρα Δευτέρα έως και 30.1.2019 ημέρα Τετάρτη.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΔΥΑΕ


Πηγή