ΔΕΗ: Προσλήψεις τριών ατόμων στην Κοζάνη

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που εδρεύει στo 14ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης του δήμου Κοζάνης – Νομού Κοζάνης.

ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – Χειριστές (Οδηγοί αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για τη ΔΕΘ/ΑΗΣ Καρδιάς

Υποβολή Αιτήσεων από 08/03/2019 μέχρι 18/03/2019 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΚΟΖΑΝΗ, ΟΔΗΓΟΙ


Πηγή