Πρόκειται για 68.000 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν από τα 6 νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που φτάνουν τα 490 εκατ. ευρώ.

Οι περίπου 68.000 ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι άνεργοι, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, σε νέους, σε γυναίκες, σε άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και σε ανέργους σε περιοχές υψηλής ανεργίας.


Πηγή