Δύο Ελληνες νομικοί στην εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών

 Δύο διακεκριμένοι Ελληνες νομικοί και πανεπιστημιακοί επελέγησαν από τις κεντρικές ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (τραπεζική- European Banking Authority, κεφαλαιαγορών- European Markets and Securities Authority καιασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών οργανισμών -European Insurance and Occupational Pensions Authority) για να συμμετέχουν στο  Συμβούλιο Προσφυγών.

Είναι ο καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Χρήστος Γκόρτσος (φωτο), που διετέλεσε γενικός γραμματέας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών και  ο Κωνσταντίνος Σεργάκις, καθηγητής Δικαίου των Κεφαλαιαγορών και Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης,

Ο πρώτος επελέγη ως τακτικό μέλος στο 5μελές και ο δεύτερος ως αναπληρωματικό.

Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με προσφυγές που ασκούνται κατά αποφάσεων των Αρχών. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται επίσης η ερμηνεία κανονιστικών ρυθμίσεων της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου. Οι αποφάσεις του είναι δυνατόν να προσβληθούν και αυτές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία επιλογής των μελών του είναι αρκετά αυστηρή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση για αιτήσεις και κάνει την πρώτη συνέντευξη εφόσον ο υποψήφιος πληροί καταρχήν  τα κριτήρια. Στη συνέχεια ενημερώνει για τις υποψηφιότητες που προκρίνονται  τις τρεις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους επιλέγουν 4 μέλη η κάθε μια.

Το Συμβούλιο Προσφυγών αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένο ιστορικό  γνώσεων και επαγγελματικής πείρας στους τομείς των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, των επαγγελματικών συντάξεων, των κινητών αξιών και αγορών ή άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.


sofokleousin.gr