ΕΕ: Η Ελλάδα να εφαρμόσει την οδηγία για προστασία των πληροφοριοδοτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στις διαδικασίες επί παραβάσει κατά 15 κρατών-μελών, ανάμεσα τους η Ελλάδα, για τη μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας για την προστασία των πληροφοριοδοτών (whistleblowers).

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε σήμερα επιστολή αιτιολογημένης γνώμης σε 15 κράτη-μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και Ισπανία) για τη μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (Οδηγία ΕΕ 2019/1937). Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας από τα κράτη μέλη ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 24 κράτη μέλη επειδή δεν μετέφεραν και δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας. Από αυτά, τα 15 κράτη μέλη που αναφέρονται δεν έχουν ακόμη θεσπίσει μέτρα μεταφοράς και έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ 


sofokleousin.gr