Εως και 3 συντάξεις χάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι


Η ΑΔΕΔΥ, με επιστολή της στο υπουργείο Εργασίας, ζητεί να σταματήσει η μεθόδευση που καθιε-ρώνει μια νέα «απαράδεκτη ληστεία στις συντάξεις».

Εως και τρεις μήνες από τη σύνταξή τους χάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω καθυστέρησης έκδοσης των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και εξαιτίας της αλλαγής στη νομοθεσία αναφορικά με την έναρξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Η ΑΔΕΔΥ απέστειλε μάλιστα επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ζητώντας να προχωρήσει στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, ώστε να σταματήσει η μεθόδευση που καθιερώνει και νομιμοποιεί μια νέα «απαράδεκτη ληστεία στις συντάξεις». Μάλιστα, υπογραμμίζει πως «είναι προκλητικό να συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα όταν οι νέοι συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις με επιπρόσθετες περικοπές λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, πέραν αυτών που είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις». Πολύ περισσότερο, δε, όταν η σύνταξή τους καταβάλλεται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός χρόνου, στην περίπτωση που εκδίδεται από έναν φορέα, ενώ όταν ο ασφαλισμένος έχει χρόνια ασφάλισης σε διαδοχικούς φορείς, μπορεί να χρειάζονται 3 και 4 χρόνια για την καταβολή της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ, Γιάννη Πάιδα, ο ΕΦΚΑ πρέπει άμεσα να αποσύρει την απαράδεκτη διάταξη και να κατοχυρώσει το δικαίωμα στη σύνταξη από την πρώτη ημέρα που οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την εργασία.

Αναλυτικά, στον ν. 4554/18 περιέχεται διάταξη που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι και για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων το δικαίωμα σύνταξης αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν της υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ. Βασική προϋπόθεση είναι να πληρούνται κατά την ημερομηνία αυτή όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα σύνταξης αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του 6ου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν, δε, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 6 μηνών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση. 

Οπως είναι γνωστό, αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην επιστολή, για τους εργαζομένους στο Δημόσιο η λύση της υπαλληλικής σχέσης αποτελούσε την απαρχή για την έναρξη του δικαιώματος για καταβολή της σύνταξης. Ταυτόχρονα απαιτείτο να προσκομιστούν δικαιολογητικά, όπως η απόφαση λύσης της υπαλληλικής σχέσης που εκδίδεται σε ΦΕΚ καθώς και το δελτίο ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο εξέδιδαν οι υπηρεσίες όπου απασχολούνταν ο εργαζόμενος. Η έκδοση αυτών των δικαιολογητικών, λόγω φόρτου εργασίας των υπηρεσιών (γραφεία μισθοδοσίας), πολλές φορές καθυστερεί. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά εκδίδονται ύστερα από 2 και 3 μήνες. Εντούτοις, ως ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης θεωρούνταν η ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

Αιφνιδιαστικά και χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση των ασφαλισμένων, ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε ασφαλισμένους που είχαν καταθέσει τις αιτήσεις τους ότι λόγω καθυστέρησης έκδοσης των δικαιολογητικών χάνουν 2 μήνες από τη σύνταξή τους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, η απαράδεκτη αυτή τακτική συμβαίνει όταν μάλιστα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν λαμβάνουν πλέον ούτε τις τρίμηνες αποδοχές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, προκειμένου έστω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση.

«Μιλάμε για μια κανονική κλοπή, αφού στους ασφαλισμένους που έχουν αποχωρήσει από την εργασία και έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση τους παρακρατούνται τα ποσά ενός ή περισσότερων μηνών, παρότι αυτοί έχουν καταβάλει στο ακέραιο τις ασφαλιστικές εισφορές τους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, Σταύρος Κουτσιουμπέλης.

kathimerini.gr