ΕΣΠΑ: Πάνω από 12.500 οι λογιστικές και φοροτεχνικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη σχετική δράση

Σε 12.714 ανέρχονται τα έργα που έχουν ενταχθεί στη δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η 6η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης επιπλέον 2.064 αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.603.685,91 ευρώ. 

Τα συνολικά εγκεκριμένα έργα στη δράση ανέρχονται σε 12.714 και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 22.012.267,55 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων (έναρξη επιλεξιμότητας) είναι η 01/01/2021 και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.


sofokleousin.gr