Φοροδοξιες: Γνωρίζετε ότι…

 • Με τον νέο νόμο της εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη σύνθεση και τη λειτουργία διοικητικού συμβουλίου.


kathimerini.gr