Jumbo: Πωλήσεις +12,8% στο εξάμηνο, έκτακτο μέρισμα €0,385

Σε 354 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος- Ιούνιος 2022), αυξημένες κατά 12,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο οπότε και διαμορφώθηκαν στα 313,78 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21% και στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 25%. Στην Βουλγαρία οι πωλήσεις ήταν οριακά μειωμένες κατά 0,3% και στην Ρουμανία μειώθηκαν κατά 7%.

Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου Jumbo, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανήλθε σε 201,93 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 21,3%

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 57% ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ήταν 53%. Η διεύρυνση οφείλεται στο βελτιωμένο προϊοντολογικό μείγμακαι στην ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων.

Παρά την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω και της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 78,56 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα,η διοίκηση διατηρεί τις εκτιμήσεις της για αύξηση πωλήσεων μεταξύ 2%-5% στην τρέχουσα χρήση και καθαρά κέρδη 174-195 εκατ. ευρώ, με πιθανότερη εξέλιξη το θετικό σενάριο.

Κατά την 30/06/2022, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 435,45 εκατ. ευρώ έναντι 458,89 εκατ. ευρώ κατά την 30.06.2021.

Κατά το πρώτο εξάμηνο η διοίκηση της εταιρείας υλοποίησε τη δέσμευσή της για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2022 διανεμήθηκαν 0,385 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής. Τον Ιούνιο προχώρησε στην διανομή του υπολοίπου 0,385 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.

Πρόθεση της διοίκησης είναι και για την επόμενη χρονιά να διατηρήσει στο ακέραιο το μέρισμα του 2022 και να διανείμει και πάλι 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό).

Εκμεταλλευόμενη την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει και καθώς η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει δώσει την ευκαιρία ενεργοποίησης του προγράμματος ιδίων μετοχών, η διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή 0,385 ευρώ ανά μετοχή στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Στρατηγικός σχεδιασμός, επέκταση, επενδύσεις

«Οι στρατηγικές επιλογές του Ομίλου Jumbo, σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, απέδωσαν ένα ακόμη εξαιρετικά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι ασταθείς συνθήκες στην αγορά σήμερα, δεν ευνοούν ακόμα φιλόδοξες επιχειρηματικές στοχεύσεις» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η διοίκηση του Ομίλου διαβεβαιώνει τους μετόχους-συνεταίρους της ότι θα συνεχίσει την άρνηση αγορών προϊόντων, σε πολλές κατηγορίες των οποίων οι τιμές δεν καταλήγουν προς όφελος του καταναλωτή. Επίσης, ο Όμιλος Jumbo διατηρεί τον προγραμματισμό των νέων επενδύσεων για το 2022 και 2023 ωστόσο τηρεί στάση αναμονής για το 2024. Επιπλέον, διατηρεί στο ακέραιο την μερισματική της πολιτική και επιβραβεύει τους πιστούς μετόχους- συνεταίρους της με νέα έκτακτη χρηματική διανομή λόγω της καλής πορείας του 2022 και της αβεβαιότητας του 2023.

Επίσης, τονίζεται ότι ο Όμιλος Jumbo αξιοποιεί την ισχυρή οικονομική του θέση και συνεχίζει απερίσπαστα το επενδυτικό του πρόγραμμα για το 2022-2023. Κατά το πρώτο εξάμηνο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη. Στοχεύοντας στην ενίσχυση της αγοράς της Ρουμανίας, η Jumbo θα προχωρήσει στο άνοιγμα ενός ακόμα ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στο Sibiu, πριν τα Χριστούγεννα του 2022. Για το 2023 αναμένεται να λειτουργήσουν δύο ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο. Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Ρουμανία.

«Όσον αφορά το 2024, η αβεβαιότητα είναι τέτοια που κινήσεις οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα γινόντουσαν σήμερα έχουν προς το παρόν ετεροχρονισθεί λόγω της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους και τις πιθανολογούμενες παρενέργειές που αυτό μπορεί να έχει στην ανταγωνιστικότητα κάθε μελλοντικής μας επενδυτικής επιλογής», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Κατά την 30η Ιουνίου 2022 ο Όμιλος Jumbo αριθμούσε 82 καταστήματα. Τα 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 15 στη Ρουμανία. Επιπλέον, στην Ελλάδα και στην Κύπρο λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 30 καταστήματα που φέρουν το σήμα Jumbo, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο). Μέχρι το τέλος του 2022 αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα που θα φέρει το σήμα Jumbo και στο Ισραήλ.


sofokleousin.gr