Κομισιόν: Οικονομική στήριξη απολυμένων στην Ελλάδα – Ποιους αφορά

Οικονομική “ένεση” από την Κομισιόν  για τη στήριξη απολυμένων εργαζόμενων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν πρότεινε σήμερα τη στήριξη 206 εργαζομένων που απολύονται σε επιχειρήσεις που παράγουν οικιακές συσκευές στην Περιφέρεια Αττικής, με 1,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους Εκτοπισμένους Εργαζομένους (ΕΤΠ).

Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και συμβουλών, εκπαίδευσης και υποστήριξης για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Τι περιλαμβάνει η στήριξη στους απολυμένους εργαζομένους

Η στήριξη στους απολυμένους εργαζομένους περιλαμβάνει:

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες και ατομική βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας.
  • εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες
  • και εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγεί σε πιστοποίηση, όπου είναι δυνατόν, ή υποστήριξη για την απόκτηση τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να λάβουν συμβουλές για το πώς να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση σε συνδυασμό με επιχορήγηση εκκίνησης έως και 22.000 ευρώ.

Η στήριξη περιλαμβάνει επιδόματα για τους απολυμένους εργαζομένους για συμμετοχή σε αυτά τα μέτρα. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος αυτών των μέτρων είναι περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΤΠ θα καλύψει το 85% (1,5 εκατ. ευρώ).

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ελληνικού υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο 15%. Η υποστήριξη προς τους επιλέξιμους εργαζόμενους θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο Επίτροπος για την Εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Nicolas Schmit, δήλωσε: «Με τη σημερινή πρόταση, η ΕΕ βοηθά ενεργά περισσότερους από 200 εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους στην Αττική, στην Ελλάδα. Με οικονομική βοήθεια 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να βρουν το δρόμο τους πίσω στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, συμβουλών αναζήτησης εργασίας και υποστήριξης για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση».


Πηγή