Νέο ασφαλιστικό: Τι αλλάζει σε συντάξεις και εισφορές

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: Την οικονομική στήριξη των ευάλωτων ομάδων, τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, τη ρύθμιση ζητημάτων αγοράς εργασίας, ισότητας και κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και προνοιακά ζητήματα.

Οι σημαντικότερες προσθήκες είναι οι εξής:


Πηγή