Νομοσχέδιο ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει στην υποβολή αιτήσεων -Στόχος η επιτάχυνση διαδικασιών

Για όλους τους διαγωνισμούς όπου επιλέγονται υποψήφιοι με σειρά προτεραιότητας – μοριοδότησης (ουσιαστικά εκτός από τους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ), οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα έχουν αρχικά μορφή υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα καταγράφουν τους τίτλους τους και τα τυπικά προσόντα τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ».

Το ΑΣΕΠ θα κάνει την πρώτη του εκτίμηση για την κατάταξη των υποψηφίων με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους. Στη συνέχεια και πριν -τονίζεται- από την έκδοση των προσωρινών πινάκων, το ΑΣΕΠ θα καλεί -με μια πρώτη κατάταξη που θα έχει κάνει- τους ενδιαφερομένους που αντιστοιχούν στον απόλυτο αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, συν έναν αριθμό υποψηφίων που αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον 50% (υπό μία έννοια τους επιλαχόντες), να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που έχουν δηλώσει ότι κατέχουν, προκειμένου να τεκμηριώσουν τα προσόντα τους. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας, θα διαγράφονται από τον διαγωνισμό. Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτώνται αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Περαιτέρω διαδικασίες ελέγχου δεν θα αλλάξουν.

Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση δίνεται η δυνατότητα στην Ανεξάρτητη Αρχή να ζητά από τους υποψηφίους την κατάθεση και δικαιολογητικών εκτός από την αίτηση. Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό αίτημα του προέδρου του ΑΣΕΠ Ι. Καραβοκύρη η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, έδωσε την δυνατότητα «με αιτιολογημένη απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ να προβλέπονται εξαιρέσεις για συγκεκριμένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων». Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο κ. Καραβοκύρης όσο και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΣΕΠ ζήτησαν την συγκεκριμένη πρόβλεψη επικαλούμενοι τα όσα συνέβησαν με την προκήρυξη 3Κ, όπου δεν κατατέθηκαν δικαιολογητικά από τους υποψήφιους μαζί με την αίτηση.

Με τις προς ψήφιση διατάξεις, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκτιμά ότι θα υπάρξει σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, έως και κατά 3 ή 4 μήνες, καθώς το ΑΣΕΠ θα μειώσει τον χρόνο ελέγχου έως και κατά 5 ή 10 φορές, ανάλογα βέβαια με την προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται ότι με το προωθούμενο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής, μέσω αποσπάσεων υπαλλήλων διάρκειας ενός έτους -με δυνατότητα ανανέωσης ακόμη ενός έτους- σε περιόδους με αυξημένο φόρτο εργασίας για το ΑΣΕΠ – όπως είναι δηλαδή και η τρέχουσα περίοδος!

Δείτε την διάταξη που αφορά την υποβολή αιτήσεων :

Η νομοτεχνική βελτίωση :

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟ


Πηγή