75,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 128.500 περίπου δικαιούχους κατά την  εβδομάδα 3-7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Ειδικότερα: 

1.Από τον e-ΕΦΚΑ  θα καταβληθούν: 

·  13,2 εκατ. ευρώ σε 41.404 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας) 

·  15,2 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ 

·  348. 810 ευρώ σε 494 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ 

2. Από τη ΔΥΠΑ  θα γίνουν οι εξής καταβολές:  

·  28  εκατ. ευρώ σε  70.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων  

·  18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης  

·  700.000  ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.


sofokleousin.gr