Πιστοποίηση αναπηρίας στα ΚΕΠΑ: Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή αίτησης

Μάλιστα η πιστοποίηση γίνεται πλέον δωρεάν, καθώς από 16/09/2022 και στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται ρητώς η υποχρέωση πληρωμής οποιοδήποτε παράβολου.

Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τις διευκρινήσεις που έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα φυσικά ΚΕΠΑ.


Πηγή