Προκήρυξη γενικών διευθυντών στη Π. Βορείου Αιγαίου

Γνωστοποιείται η προκήρυξη των κάτωθι θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου :

1. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
4. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
6. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ


Πηγή