Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην ΕΕ

Σύμφωνα με το Α.Π. 296/18-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την από 17.01.2019 επιστολή της Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε. γνωστοποιείται η υπό στοιχεία Ref: END/2/2019 (4141) προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα (Secondment of a national expert on digital services for delegates).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου 2019, 17:00 τ.ω. Βρυξελλών.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. [email protected] , το αργότερο μέχρι την 8 η Φεβρουαρίου 2019.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ


Πηγή