Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 8:00 π.μ., για θέσεις απασχόλησης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Σημειώνεται πως το νέο προσωπικό θα υπογράψει πεντάμηνη σύμβαση εργασίας και οι προσλήψεις θα γίνουν σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού με τη νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ.


Πηγή