Πρόσληψη φύλακα στην ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Πηγή