Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο δήμο Καρύστου

Ο Δήμαρχος Καρύστου καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση
μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, χρονικής διάρκειας έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με απασχόληση σε θέματα Πολεοδομίας, Ρυμοτομίας, Χωροταξίας και επεκτάσεων σχεδίων πόλης (Καρύστου, Μαρμαρίου, Νέων Στύρων).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ


Πηγή