Πρόσληψη μοντέρ-εικονολήπτη στη Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) μοντέρ-εικονολήπτη ,για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης, για χρονικό διάστημα έως εννιά (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Τίτλος σπουδών( πτυχίο ή δίπλωμα συναφές του αντικειμένου) .
– Καλή γνώση Υπολογιστών.
– Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικού αντικειμένου.
– Γνώση Ξένης Γλώσσας ( επιπέδου Lower ή Proficiency)
– Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
– Άδεια οδήγησης Β΄κατηγορίας.
– Εντοπιότητα
-Ανεργία
– Οργανωτικά και ειδικά προσόντα βάσει συστατικών επιστολών.
– Προφορική συνέντευξη .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΟΝΤΕΡ, ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ