Πρόσληψη νοσηλευτή στο δήμο Κεφαλλονιάς

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς «Ο.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη νοσηλευτή με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ


Πηγή