Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι της Δημοτικής Ενότητας Πύδνας για την
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας –Κολινδρού, που εδρεύει στον Κολινδρό Ν. Πιερίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ


Πηγή