Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ


Πηγή