Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Τμήμα Αστυφυλάκων Γρεβενών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων
Γρεβενών που εδρεύει στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


Πηγή