Πρόσληψη ψυχολόγου στο δήμο Θάσου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου” με κωδικό ΟΠΣ 5002939, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020», στο Δήμο Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Ν. Καβάλας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ


Πηγή