Πρόσληψη βοηθού βρεφονηπιοκόμου στο Δ. Αγίου Νικολάου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη ενός βοηθού βρεφονηπιοκόμου με σύμβαση διάρκειας έως 31.7.2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ


Πηγή