Πρόσληψη υδραυλικού στο δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη Τεχνίτη Υδραυλικού (ΔΕ) με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ


Πηγή