Προσλήψεις 10 ατόμων στην Καλαμάτα

Ο δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Σύνθετου εκσκαπτικού – φορτωτικού μηχανήματος, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Πηγή