Προσλήψεις 101 ατόμων σε δήμους της Αττικής

Δείτε τις προσλήψεις που «τρέχουν» σε δήμους της Αττικής κάνοντας κλικ στα παρακάτω links.

1)Θέση ειδικού συμβούλου στο δήμο Ζωγράφου

2)Προσλήψεις 4 ατόμων στο Κιάτο

3)Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Αιγάλεω

4)Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο δήμο Αθηναίων

5)Δ. Αθηναίων: Προσλήψεις εκπαιδευτών για δύο έτη

6)Θέση για πολιτικό μηχανικό στην Αίγινα

7)Προσλήψεις 33 ατόμων στο δήμο Κηφισιάς

8)Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 8 ατόμων σε Αθήνα και Καισαριανή

9)Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Πειραιά

10)Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου

11) Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων  αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή Αττικής, (υπόψη κ. Φράγκου Φλωρέντιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2004562.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019


Πηγή