Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Μεγαρέων

Ο δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 11 ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΟΩΩΚΠ-Ρ0Α), η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν, του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου  Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για
την διαχείρηση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ