Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Αλμωπίας

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δυο [2] μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, με τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

Eιδικότητες: ΔΕ Οδηγών της υπηρεσίας καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, της υπηρεσίας καθαριότητας

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία ορίζεται από σήμερα 20/03/2020 μέχρι και την Τρίτη 24/03/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ