Προσλήψεις 12 μελών ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  προκηρύσσει την πλήρωση 12 θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π).

Α. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροσυστήματα, Αισθητήρια και
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Προσαρμογής και Ανάγνωσης».

2. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Επεξεργασίας και
Μετάδοσης Δεδομένων Ήχου και Εικόνας και Ασύρματα Δίκτυα Ακουστικών Αισθητήρων».

3. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυείς και Φορετές Κεραίες,
Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης».

4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Υλοποίηση
Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Υπηρεσιών με έμφαση στη Συλλογή και Επεξεργασία
Δεδομένων και Περιεχομένου».

5. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδόν Γραμμικές Διαφορικές
Εξισώσεις με Εφαρμογές σε Ταλαντώσεις Χορδών και Ελασμάτων και Προσεγγιστικές Μέθοδοι».

6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ευρυζωνικά Δίκτυα
Επικοινωνιών».

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην
Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία –Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις».

2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία με
έμφαση στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)».

1. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσειακή Αγωγή για Μικρά
Παιδιά με εξειδίκευση στη Χρήση Εκθεσιακού Περιβάλλοντος».

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Προσαρμοστικές
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Πληροφόρηση».

3. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δυναμική Ευστάθεια Πλοίου».

4. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία».

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ κι εδώ.


Πηγή