Προσλήψεις 14 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο»

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 14 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  Γ.Ν. ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

           
           
           
101 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

ΥΕ

Προσωπικό

Φύλαξης

Από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης  

και για 24 μήνες

 

(8ωρη απασχόληση ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως)

 

3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ.Ν. ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

*ΥΕ

Καθαριστών-τριών

Από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης

και για 24 μήνες

 (35 ώρες εβδομαδιαίως και εξαήμερη απασχόληση)

 

05
102 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ.Ν.΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ΄΄

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

*ΥΕ

Τραπεζοκόμων

Από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης

και για 24 μήνες

 

 (8ωρη απασχόληση ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως)

06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2019

Παράρτημα προκήρυξης
Έντυπο αίτησης

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 22/2/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 4/3/2019


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ


Πηγή