Προσλήψεις 14 υδρονομέων στο Δήμο Στυλίδας

H Δήμαρχος Στυλίδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2020, µε τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 30-03-2020 έως 07-04-2020, αφού προηγουµένως επικοινωνήσουν µε την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού και εξαντλήσουν τη δυνατότητα: α) ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@stylida.gr, β) υποβολής των δικαιολογητικών µέσω τηλεοµοιοτυπίας στο fax 2238022572.

Αριθμός θέσεων:

Επόπτης υδρονοµέας άρδευσης, ένας (1) &
Υδρονοµείς άρδευσης, δεκατρείς (13)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ